Rubrika: Zápisy ze schůzí a komisí

Zápis z dílčích schůzí v jednotlivých čp. NBD ul. Leknínová a Říční 2271 až 2279 (čl. schůze)

Zápis z dílčích schůzí v jednotlivých čp. NBD ul. Leknínová a Říční 2271 až 2279 (čl. schůze)

Zápis z dílčích schůzí v jednotlivých čp. NBD ul. Leknínová a Říční 2271 až 2279 (čl. schůze) 

 

Zúčastnění za NBD : Miloslav Hudec, Pavel Červenka, Radovan Sležek,Romana  Konvalinová

Schůze probíhaly dne 25.3. 2023 v jednotlivých čp. dle časového harmonogramu od 9,00 hodin.

 

1) Byly vybrány odečtové formuláře na TUV a SUV od členů bytového družstva. Zároveň proběhla kontrola samoodečtů.

 

2) Bodem číslo dvě a zároveň hlavním bodem bylo seznámení členů bytového družstva s postupem ve věci převodu majetkového podílu Města Nymburk na bytových domech. Musíme konstatovat, vzhledem k tomuto důležitému bodu, že jsme čekali účast na schůzkách daleko větší. Sešlo se nás 41, slovy čtyřicet jedna, tedy méně než polovina! Za některé dokonce jen podnájemníci… 

Pan Hudec všechny přítomné seznámil s celou analogií převodů. Od prvotní žádosti na Město Nymburk dle „Smlouvy o hospodaření se společnou věcí“, kterou před léty podepisoval za Město Nymburk ještě starosta  Ladislav Kutík. Tady musíme konstatovat, že současný starosta nám na naše žádosti o schůzku neodepsal ani jednou a s námi se dosud nesešel. První žádost o převod majetkového podílu byla odeslána před rokem, 21.3. 2022!

 

Nymburské bytové družstvo je ve spolku „Spravedlnost pro bytová družstva“ a využívá služeb renomované advokátní kanceláře, která se na právní pomoc družstvům se státní dotací specializuje. Byly podniknuty všechny kroky vedoucí ke zdárnému převedení podílu Města a také k tomu, aby tento závazek Města nebyl v určité časové lhůtě promlčen. 

Byly vyčísleny finanční položky na advokátní zastoupení a dále na další nutné výdaje s převodem související, na př. na „Prohlášení vlastníka“ atd. Bylo také upozorněno na to, že prvotní vklad, který se po roce vracel a který činil 25 tis. Kč, může být nyní vzhledem k inflaci výrazně vyšší. 

Náklady na právní zastoupení budou ve vyúčtování zakalkulovány v položce „mzdy, odměny…“! Tedy v této položce bude pravděpodobně nedoplatek, vše dle toho, jak rozúčtuje daňový poradce 

Veškerá komunikace s Městem Nymburk v této věci je vždy na vývěskách v jednotlivých čp. Kdo přišel na schůzky, má i další doplňující informace. 

Kontrolni komise se schází pravidelně, vždy když je nutné prodiskutovat problém. Vzhledem k povaze informací však není zveřejňováno. 

 

3) V jednotlivých čp. byly probrány drobné problémy. 

2277 porucha obou plynových kotlů, 2279 únik otopného média ze systému… 

 

Děkujeme všem přítomným za účast! 

Za NBD Miloslav Hudec, Pavel Červenka. 

 

Zápis zapsal: Miloslav Hudec 

Zápis ověřili: Romana Konvalinová, Radovan Sležek 

V Nymburce 27.3. 2023 

 

Dodatek k zápisu! 

Dne 29.3. 2023 jsme obdrželi aktualizovaný cenový posudek na pozemky pod bytovými domy. Je téměř o 1,5 milionu korun vyšší oproti původnímu…