Smlouva mezi Nymburským bytovým družstvem a městem Nymburk

Smlouva mezi Nymburským bytovým družstvem a městem Nymburk ve formátu PDF:

Smlouva – město Nymburk – NBD – final – 091023

 

Vážení členové NBD,

v souladu s usnesením číslo 70 města Nymburk, které schválilo převod spoluvlastnického podílu id. 51/100 na našich bytových domech bez doplatku a spoluvlastnický podíl id. 1/1 na pozemcích (kupní cena činí 6.991.480,- Kč a musí být uhrazena před podpisem s městem Nymburk). Koupě pozemku zvýší hodnotu Vašich bytů a hlavně se nebude muset v budoucnu hradit nájem.

 Jak jsme Vás informovali na osobní schůzce s právním zástupcem Mgr. Zdeňkem Jouklem je třeba neprodleně začít hradit vypočtené příspěvky včetně zálohy na úhradu náklady s tím již vynaložených a zejména budoucích (zejména změna stanov, následný vstup BD do likvidace, zaměření bytů dle nového občanského zákoníku, prohlášení vlastníka, jednotlivé smlouvy pro převod Vašich bytů do vlastnictví, správní poplatky, aj.).

 

 

Prosím o neprodlenou úhradu částky na bankovní účet:  Číslo účtu 2002687554 / 2010  var.symbol rodné číslo

Majitel
Nymburské bytové družstvo

IBAN: CZ78 2010 0000 0020 0268 7554

BIC: FIOBCZPPXXX

Adresa banky

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1
Vaše pobočka:

Nymburk, Náměstí Přemyslovců 129, 288 02 tel.: 224 346 458, 459 nymburk@fio.cz

Představenstvo NBD, Mgr. Zdeněk Joukl, advokát