Autor: BD Nymburk

Dle posledních informací daňového experta

Dle posledních informací daňového experta

Dle posledních informací daňového experta, který byl i na naší poslední členské schůzi, je i převod podílu Města 51% zdaněn a to 19% počítaných z místně obvyklé a tedy tržní ceny. Tedy i když na nás Město převede BEZÚPLATNĚ svůj podíl 51%, který je jak všichni víme pouze fiktivní, zdanění tohoto „daru“ činí dle slov daňového experta cca 30 miliónů Kč! Informace – dotační podvod

Fotografie při obhlídkách půdních prostor na konci roku 2019.

Fotografie při obhlídkách půdních prostor na konci roku 2019.

Fotografie při obhlídkách půdních prostor na konci roku 2019. Cigaretové nedopalky, zbytky obalového materiálu, uštípané kabely, montážní pásky…  Průlezy do půdních prostor byly opatřeny novými zámky, vše bylo vysbíráno, vyčištěno. Klíče od průlezů jsou v kanceláři bytového družstva. Vstup do podstřešních prostor pouze po předchozí dohodě v kanceláři BD a jen za přítomnosti technika BD pana Hudce. Internetové společnosti byly vyrozuměny…