Dle posledních informací daňového experta

Dle posledních informací daňového experta, který byl i na naší poslední členské schůzi, je i převod podílu Města 51% zdaněn a to 19% počítaných z místně obvyklé a tedy tržní ceny. Tedy i když na nás Město převede BEZÚPLATNĚ svůj podíl 51%, který je jak všichni víme pouze fiktivní, zdanění tohoto „daru“ činí dle slov daňového experta cca 30 miliónů Kč! Informace – dotační podvod