Fotografie při obhlídkách půdních prostor na konci roku 2019.

Fotografie při obhlídkách půdních prostor na konci roku 2019. Cigaretové nedopalky, zbytky obalového materiálu, uštípané kabely, montážní pásky…  Průlezy do půdních prostor byly opatřeny novými zámky, vše bylo vysbíráno, vyčištěno. Klíče od průlezů jsou v kanceláři bytového družstva. Vstup do podstřešních prostor pouze po předchozí dohodě v kanceláři BD a jen za přítomnosti technika BD pana Hudce. Internetové společnosti byly vyrozuměny…