v únoru jsme zrealizovali odečty vodoměrů a poměrových měřidel na radiátorech

Vážení přátelé,

v únoru jsme zrealizovali odečty vodoměrů a poměrových měřidel na radiátorech. Chtěl bych poděkovat všem za milé uvítání v bytech. Snažil jsem se se všemi promluvit, vyslechnout strasti, přijmout podněty. Mohu vás ubezpečit, že všemi podněty se budeme zabývat. V č.p. 2276 je již na základě podnětů dokončena oprava čistící šachty přípojky kanalizace. V současnosti připravujeme členskou schůzi. Přeji všem mnoho štěstí a klidné a příjemné bydlení na Labské terase.

Milan Hudec, předseda představenstva NBD