Stabilizace betonové vany v č.p. 2276

Fotografie šachty (čistící otvor kanalizace) v č.p. 2276. Prostor byl vyčištěn, následně praskliny v betonu tlakově vyplněny chemickou kotvou. Tím došlo ke stabilizaci betonové vany. Dále se dle technologického postupu upravily stěny a dno, přetáhla perlinka a následovalo konečné začištění …