Důsledek podnájmů

I toto je důsledek podnájmů. Více a více nezvladatelné a slušné nájemníky obtěžující… Další důsledek je obrovský nárůst administrativy. Odepisování a příprava materiálů různým exekuční kancelářím, neboť bytové družstvo má ze zákona tzv. povinnost součinnosti. Vše toto pocítíme všichni v „provozních nákladech“!