Dne 10.1.2019 proběhla v č.p. 2276 schůzka k havárii

Dne 10.1.2019 proběhla v č.p. 2276 schůzka k havárii – sednutí betonové vany, ve které je umístěn čistící otvor kanalizace. 

Této schůzky se zúčastnili pouze dva bydlící členové NBD, přesto jsme dohodli určitou koncepci řešení stavu.