Rubrika: Fotogalerie

Opětovné sednutí betonové vany v č.p. 2276

V č.p. 2276 došlo opětovně k sednutí betonové vany, ve které je umístěn čistící otvor kanalizace. Trhlinami v betonu se vana plní štěrkem z podloží a tlačí na potrubí. V potrubí je vytvořena sedlina (kapsa) a neodtéká odpadní voda. Vše je důsledek nedodržení technologického postupu stavby a velmi špatného tehdejšího stavebního dozoru.

V č.p. 2276 byla k této události avizována schůzka na 10.1. 2019 v 19 hodin. Této schůzky se zúčastnili pouze dva bydlící členové NBD, přesto jsme dohodli určitou koncepci řešení stavu.

Za NBD: Miloslav Hudec